Skarga pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika Komentarz 2015 do art. 527-534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpN, KPC, KK) Wydanie 2

Autorzy: Jasińska Maria

Kategoria: prawo handlowe i gospodarcze, spółki

Skarga pauliańska Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika Komentarz 2015 do art. 527-534 KC i przepisów powiązanych (KRO, PrUpN, KPC, KK) Wydanie 2
Cena: 135 zł